Druhy kurzovDelenie kurzov je rôznorodé a to najmä preto, že každá agentúra či škola má vlastný systém. V nasledujúcom texte je opísané delenie podľa toho ako kurzy delíme na našich stránkach. O konkrétnom type kurzu a jeho špecifikáciách sa vždy informujte u predajcu jazykového pobytu.

Všeobecný jazykový kurz

Ide o kurz všeobecnej znalosti jazyka, ktorý je zameraný na komunikačné znalosti dennej potreby a s ním súvisiaca slovná zásoba a gramatika.

Obchodný jazykový kurz

U obchodnom kurze sa zvyčajne jedná o dva typy. Prvý je kurz všeobecného jazyka doplňujúci o lekcie obchodného jazyka. Druhý je pre pokročilých a zahrňuje len obchodný jazyk, gramatiku a súvisiacu slovnú zásobu orientovanú taktiež na obchodnú korešpondenciu. Z čoho sa presne skladá kurz vám oznámi konkrétny predajca.

Odborný jazykový kurz

Ide o kurz vami vybranom obore s vysokým zameraním, dôraz sa kladie najmä na slovnú zásobu. Tento kurz býva pre začiatočníkov kombinovaný s kurzom všeobecného jazyka. Niektoré kurzy obsahujú taktiež praktickú časť napríklad intership v nejakej skutočnej firme.

Príprava k skúškam

Tento kurz je spravidla kratší, časovo obmedzený a poväčšine zakončený konkrétnou jazykovou skúškou, na ktorú vás ma za cieľ pripraviť.

Kombinované kurzy

Jedná sa o všeobecný kurz s dopoludňajšou výučbou doplňovania popoludňajšieho vyučovania, ktorá prebieha v menšej skupine, zvyčajne do 4 osôb. Pri drahších variantoch je popoludňajšie vyučovanie vo formáte vyučovania 1 na 1.

Individuálny intenzívny kurz

V našom prípade sa jedna o kurz s vysokým počtom hodín. Ide o kurz 1 na 1, teda jeden žiak a jeden učiteľ. Tieto kurzy sú zvyčajne najdrahšie, ale najefektívnejšie.

Pobytové kurzy pre mládež

Ide o jazykové pobyty s kurzami pre účastníkov do 18 rokov veku, spodná hranica sa líši od školy, lokality a agentúry. Tieto kurzy zvyčajne mávajú aj možnosť varianty s vedúcim kurzu.

Školský rok na strednej škole

Ide o celoročný študijný pobyt na zahraničnej škole v zodpovedajúcej vekovej triede. Pri zaraďovaní tohto pobytu dôsledne dbajte dôraz na podmienky a rozsah porovnávacích a priebežných skúšok.

Akademický rok na univerzite

Jeden rok či semester na zahraničnej univerzite sa určite bude pri hľadaní práce v životopise úžasne vynímať, avšak aj tieto jazykové pobyty sú sprevádzané širokou škálou skúšok a administratívou. Pokiaľ budete prijatý na zahraničnú univerzitu a celý rok/semester tam doštudujete, bude to pre vás nie len životný zážitok, ale taktiež spoznávanie nových ľudí a vytváranie nových priateľstiev.

Celoživotné vzdelanie

Inak povedané "Longlife learning" sú kurzy zamerané na prehlbovanie znalosti o nové didaktické pomôcky a metódami výučby. Tieto kurzy sú poväčšine určené pre pedagogických pracovníkov.

Firemné a korporátne

Ide o kontinuálne kurzy, zvyčajne kombináciou kurzov všeobecného, obchodného a odborného jazyka, kde sa na kurze vystriedajú postupne napríklad po turnusoch, niekoľko zamestnancov jednej firmy či korporácie. Tieto kurzy sú obľúbené ako zamestnanecké odmeny, tak ako aj prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov.

Akčné ponuky
jazykových pobytov

Mohlo by vás tiež zaujímať

Prejsť na úvodnú stránkuHore
TOPlist